Scroll naar boven

Aan de inhoud van www.mikemuizebelt.nl is grote zorg besteed. Bezoekers worden uitdrukkelijk uitgenodigd de fotografie en teksten te bekijken, maar de fotografie en teksten zijn niet bestemd voor reproductie. Mike Muizebelt Fotografie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid. Mike Muizebelt Fotografie behoudt ten alle tijden het recht de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen. Mike Muizebelt Fotografie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze website wordt verstrekt.

Instellingen, organisaties of personen, die vinden dat geplaatste fotografie of teksten op een of andere manier schade berokkenen aan hun identiteit of anders, kunnen zich onder vermelding van gegronde redenen, melden. De fotograaf zal deze fotografie of teksten, indien de redenen door hem gegrond worden verklaard, z.s.m. van de website verwijderen.

Voor commerciële opdrachten en commercieel gebruik kunt u via ‘contact’ contact opnemen met Mike Muizebelt Fotografie. Mike Muizebelt Fotografie behoudt ten allen tijde het digitale en/of analoge origineel.

Het auteursrecht op de foto’s berust bij de fotograaf. De negatieven en/of originelen zijn eigendom van de fotograaf en worden onder de juiste condities gearchiveerd. In opdracht gemaakte foto’s mogen door Mike Muizebelt Fotografie uitsluitend worden getoond als bewijs van vakwerk in zijn portfolio, de eigen website of in het kader van een vakwedstrijd en/of branchewedstrijden. Bij een overeenkomst geeft u automatisch akkoord voor het gebruik van de beelden en uw eventuele portretrecht. Dit geldt enkel voor de bovenstaande media. Een andere wijze van openbaar maken is slechts toegestaan na uw uitdrukkelijke toestemming.

De fotografie en teksten op www.mikemuizebelt.nl zijn alleen bestemd voor de eigenaar van de website. Mike Muizebelt is en blijft intellectueel eigenaar van alle fotografie, die ontworpen, bedacht, etc. en op deze site worden aangeboden.

Alle foto’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.